Forside

Jeg er jurist og specialist i miljøret, planret og kommunale forhold, og jeg holder meget af at formidle viden om disse specialer.

Jeg tilbyder særligt tilrettet kursus om emne inden for miljø- og planretten.

Jeg har tidligere afholdt seminar om:

  • Naturbeskyttelsesloven
  • Habitatbeskyttelse, Natura 2000-planer og kommunale handleplaner
  • Miljøgodkendelser til industrivirksomheder og “de gode vilkår”
  • Revurdering af miljøgodkendelser til industrivirksomheder og IED-regler
  • Miljøregulering af landbrug og husdyrgodkendelser,
  • Revurderinger af husdyrgodkendelser
  • Landzoneadministration i husdyrsager
  • Natur- og Miljøklagenævnspraksis inden for husdyrgodkendelsesområdet.
  • Grundvandsbeskyttelse og indsatsplanlægning,
  • Regulering af olieudskillere og jordforurening

Jeg underviser bl.a. på KL’s miljøjurauddannelse under modulet “Naturbeskyttelse samt Godkendelse og driftsregulering af landbrug”.

v/ Mai-Britt Bruun